• Crosskeys hjälper kommuner och företag att skapa resultat genom människor
  • Lång erfarenhet av såväl operativt som strategiskt arbete på ledningsnivå
  • Flexibla och kostnadseffektiva lösningar utifrån kundens förutsättningar
  • Crosskeys konkurrerar med erfarenhet, effektivitet, integritet och humor