Personalekonomi För Chefer

Har hållit en mycket inspirerande halvdagsutbildning i Personalekonomi För Chefer idag. Engagerade och kompetenta chefer i Simrishamn gav spänstiga diskussioner. Personalekonomi handlar om ekonomi och beteende. Relativt enkla analyser och kalkyler ger bättre argument och bättre beslutsunderlag. Genom att ändra vårt beteende kan vi påverka ekonomiska konsekvenser. Vad skulle hända om vi slutade säga ”Vi måste införa besparingsåtgärder” och istället sa ”Vi vill ändra vårt beteende för att bli mer effektiva” ?

Chefer som kan och vill

Måndag och tisdag ägnades åt att hålla en lunch-till-lunch konferens för en kommun i nordvästra Skåne, med fokus på att öka verkningsgraden av arbetet i ledningsgruppen. Stimulerande att arbeta med kompetenta och engagerade chefer som vill ta framtidsansvar. Tänk om vi kunde öka flödet av chefer som rör sig mellan det offentliga och näringslivet. Det skulle gynna både skattebetalare och aktieägare.