CHEFER ÄR OCKSÅ MÄNNISKOR

Avslutade veckan med en längre coaching session med en senior chef. Vad är det som gör att vi inte bryr oss om våra högsta chefer? De som har mest ansvar, tar de största besluten och är de mest utsatta är samtidigt de som får minst stöd och är mest ensamma. Över en viss hierarkisk nivå […]

Personalekonomi För Chefer

Har hållit en mycket inspirerande halvdagsutbildning i Personalekonomi För Chefer idag. Engagerade och kompetenta chefer i Simrishamn gav spänstiga diskussioner. Personalekonomi handlar om ekonomi och beteende. Relativt enkla analyser och kalkyler ger bättre argument och bättre beslutsunderlag. Genom att ändra vårt beteende kan vi påverka ekonomiska konsekvenser. Vad skulle hända om vi slutade säga ”Vi […]

Chefer som kan och vill

Måndag och tisdag ägnades åt att hålla en lunch-till-lunch konferens för en kommun i nordvästra Skåne, med fokus på att öka verkningsgraden av arbetet i ledningsgruppen. Stimulerande att arbeta med kompetenta och engagerade chefer som vill ta framtidsansvar. Tänk om vi kunde öka flödet av chefer som rör sig mellan det offentliga och näringslivet. Det […]

Felrekryteringar kostar

De senaste 14 månaderna har Malmö stad betalat ut nästan 40 miljoner för att få 156 anställda att lämna sina anställningar. Malmös personaldirektör Liselott Nilsson konstaterar i Sydsvenskan att det blir felrekryteringar ibland. Malmö stad har många anställda så det är kanske mycket begärt att alla rekryteringar ska bli rätt men antalet felrekryteringar borde gå […]