CHEFER ÄR OCKSÅ MÄNNISKOR

Avslutade veckan med en längre coaching session med en senior chef. Vad är det som gör att vi inte bryr oss om våra högsta chefer? De som har mest ansvar, tar de största besluten och är de mest utsatta är samtidigt de som får minst stöd och är mest ensamma. Över en viss hierarkisk nivå förväntas man klara av allting på egen hand. Utvecklingssamtalen försvinner, en begäran om hjälp ses som svaghet, är man för ärlig och öppen blottar man sig, alla håller god min tills det spricker. Vad skulle hända om vi lät personalpolicyn omfatta även de högsta cheferna?

Personalekonomi För Chefer

Har hållit en mycket inspirerande halvdagsutbildning i Personalekonomi För Chefer idag. Engagerade och kompetenta chefer i Simrishamn gav spänstiga diskussioner. Personalekonomi handlar om ekonomi och beteende. Relativt enkla analyser och kalkyler ger bättre argument och bättre beslutsunderlag. Genom att ändra vårt beteende kan vi påverka ekonomiska konsekvenser. Vad skulle hända om vi slutade säga ”Vi måste införa besparingsåtgärder” och istället sa ”Vi vill ändra vårt beteende för att bli mer effektiva” ?

Chefer som kan och vill

Måndag och tisdag ägnades åt att hålla en lunch-till-lunch konferens för en kommun i nordvästra Skåne, med fokus på att öka verkningsgraden av arbetet i ledningsgruppen. Stimulerande att arbeta med kompetenta och engagerade chefer som vill ta framtidsansvar. Tänk om vi kunde öka flödet av chefer som rör sig mellan det offentliga och näringslivet. Det skulle gynna både skattebetalare och aktieägare.

Felrekryteringar kostar

De senaste 14 månaderna har Malmö stad betalat ut nästan 40 miljoner för att få 156 anställda att lämna sina anställningar. Malmös personaldirektör Liselott Nilsson konstaterar i Sydsvenskan att det blir felrekryteringar ibland. Malmö stad har många anställda så det är kanske mycket begärt att alla rekryteringar ska bli rätt men antalet felrekryteringar borde gå att minska. Varför inte använda Second Opinions oftare, dvs. att låta en extern, neutral och objektiv person göra en professionell utvärdering av kandidaterna till olika befattningar. Varje gång en Second Opinion avstyr en felrekrytering är det en stor vinst för både arbetsgivaren och den sökande.