Chefer som kan och vill

Måndag och tisdag ägnades åt att hålla en lunch-till-lunch konferens för en kommun i nordvästra Skåne, med fokus på att öka verkningsgraden av arbetet i ledningsgruppen. Stimulerande att arbeta med kompetenta och engagerade chefer som vill ta framtidsansvar. Tänk om vi kunde öka flödet av chefer som rör sig mellan det offentliga och näringslivet. Det skulle gynna både skattebetalare och aktieägare.