Namnet Crosskeys härstammar från medeltidens England, där symbolen med de korslagda nycklarna garanterade att du befann dig på en säker och trygg plats, ”A safe place to meet”.

Förtroende, ärlighet och tydlighet är kärnan i Crosskeys verksamhet. Min avsikt när jag startade Crosskeys 2002 var att fortsätta där jag slutade som Personaldirektör i näringslivet: Att vara en förtrogen rådgivare och praktisk problemlösare som erbjuder beslutsfattare HR-expertis och kostnadseffektiva lösningar.

Crosskeys ska vara lönsamt men samtidigt är målet att bidra till meningsfull nytta. Jag tar bara uppdrag som jag själv sympatiserar med. Mitt engagemang och min integritet höjer kvaliteten och bidrar till att skapa nyttan åt mina uppdragsgivare.

RESULTATKONSULT

Mina uppdragsgivare är beslutsfattare i kommuner och företag som vill skapa långsiktiga resultat genom att utnyttja och utveckla sina chefer och medarbetare på bästa möjliga sätt och därigenom också bli en attraktiv arbetsgivare.

Alla mår bra av göra ett bra jobb och kunna känna sig stolta över sina arbetsinsatser. Mina tjänster ska vara en investering som gör skillnad för både människan och verksamheten. Goda resultat är ingen tillfällighet.

BREDD SOM NISCH

Mina många år inom HR har gett mig en bred erfarenhet inom olika sektorer och branscher, vilket gör att jag kan bidra med insikter, metoder, arbetssätt etc. från vitt skilda verksamheter. Detta leder ofta till långa kundrelationer där mitt bidrag inom olika områden bygger på en ingående kännedom om organisation och verksamhet.

GODA RESULTAT ÄR INGEN TILLFÄLLIGHET

Resultat skapas av människor. Goda resultat är ingen tillfällighet, det är inte dåliga heller. Crosskeys vill bidra till att människor hittar sin rätta roll i arbetslivet och använder sin fulla potential. Med rätt personer på rätt plats är allt möjligt, med fel kan det gå hur som helst.

ANALYSERA MERA

Inga beslut blir bättre än beslutsunderlaget. Att göra en grundlig analys innan man anställer någon, befordrar en medarbetare till chef eller sätter samman ett nytt team är väl investerad tid. Minimera risken för ett felbeslut genom att låta Crosskeys göra en neutral och objektiv bedömning som inte är färgad av historia, känslor eller relationer.