HR ADVISOR

Det är ensamt på toppen

Som beslutsfattare kan det i vissa lägen vara värdefullt att ha ett externt bollplank som man i största förtroende kan ha förutsättningslösa diskussioner med. Jag har i många år fungerat som rådgivare och problemlösare åt chefer och verksamhetsledare i frågor som berör organisation och människor.

BRA CHEF

Chefer är också människor

Att vara en bra chef är en komplex uppgift som kräver erfarenhet, kunskap och mod. Crosskeys erbjuder coaching, utbildningar, workshops och chefsnätverk  för såväl nya som etablerade chefer.

Nya chefer ges en möjlighet att utvecklas och bli trygga i sin roll på vägen till att bli en bra chef. Aktiviteterna anpassas efter individens förutsättningar och erbjuder en genväg förbi många misstag och motgångar.

Den erfarna chefen kan behöva ett bollplank och en samtalspartner för att få till en nytändning som ger inspiration och energi till att fortsätta i rollen som chef alternativt till att välja en ny karriärväg.

SECOND OPINION

Med rätt människor på rätt plats är allt möjligt, med fel kan det gå hur som helst

Crosskeys Second Opinion är en neutral, objektiv och faktabaserad personbedömning som syftar till att matcha ihop rätt person med rätt jobb. Via analyser, tester, återkopplingar och djupintervjuer erhålls ett omfattande underlag för att bedöma kandidatens matchning mot befattningen, kulturen, chefen och kollegorna.

En Second Opinion är en sista kvalitetssäkring som minskar risken för en felrekrytering plus att den ger ett bra underlag för en god introduktion som kortar tiden för att man kommer in i sin nya tjänst på ett bra sätt.

MANAGEMENT AUDIT

Ingen verksamhet blir bättre än dess ledning

Ett väl fungerande ledningsteam är en avgörande framgångsfaktor i alla organisationer. En Management Audit syftar till att inventera och optimera organisationens ledningsresurser.

Crosskeys utvärderingsrapport ger ett neutralt, objektivt och faktabaserat underlag för att öka verkningsgraden i ett befintligt ledningsteam men också när det gäller att radikalt korta ledtiden för att få ett nytt team att fungera eller om du vill inventera ledningskompetensen i samband med ett förvärv.

REKRYTERING

Var rädd om din tid och dina kostnader

Crosskeys koncept bygger på flexibla och kostnadseffektiva lösningar. Som kund väljer du vilka delar av processen du vill göra själv och vilka delar du vill ha hjälp med, därigenom styr du som kund själv hur stor prislappen ska bli. Om du av någon anledning vill ha hjälp med hela processen är det klart inga problem. Exempel på tjänster du kan få hjälp med:

  • Kravprofil
  • Kandidatsökning
  • Urval
  • Intervjuer
  • Second Opinion
  • Referenstagning
  • Anställningsavtal
  • Onboarding
  • Bli en attraktiv arbetsgivare

INTERIM HR

Var en professionell arbetsgivare

Alla organisationer gynnas av att hantera sina personalfrågor på ett professionellt sätt. Ett väl fungerande personalarbete gör också att chefer och ledning får mer tid och energi till att fokusera på kärnverksamheten.

Crosskeys erbjuder kvalificerat HR-stöd under kortare eller längre perioder. Vi har en gedigen erfarenhet och djup kunskap inom alla aspekter inom HR och vi förstår de utmaningar som arbetsgivarna ställs inför idag.

Flera kunder är framgångsrika tillväxtbolag, som är för små för att ha egen HR kompetens, men som vill ha professionellt stöd vid olika tillfällen, utan att behöva fastna i kostnadsdrivande strukturer.